Nieuws

                           Meer nieuws

                           Nieuws

                           Wijziging BTW onderwijsvrijstelling uitgesteld tot 1 januari 2009
                           De aanpassing van de onderwijsvrijstelling voor beroepsopleidingen aan
                           de Europese verordening is opnieuw uitgesteld. Er is nog overleg met de
                           branche en met de Europese Commissie gaande. Of er  een keuzemogelijkheid
                           voor BTW belaste her- en bijscholingen blijft bestaan is onzeker.

                           Invoering vrijstelling BTW  en kansspelbelasting op speelautomaten
                           per 1 juli 2008

                           De invoering van de kansspelbelasting op speelautomaten leidt tot een
                           vrijstelling in de BTW. De vrijstelling heeft niet alleen gevolgen voor de
                           eigenaren van de speelautomaten, maar ook voor (horeca)gelegenheden
                           waar de automaten worden geplaatst. Het Ministerie van Financiën heeft
                           toegezegd binnenkort een nadere toelichting te publiceren.